Remont budynku kościoła ewangelickiego w Ryczywole

Po wielu latach dyskusji i starania się o środki na remont  pod koniec czerwca ruszyły prace dachowo – konstrukcyjne w budynku kościoła ewangelickiego w Ryczywole. O losach tego zabytku można byłoby napisać książkę – groziła mu sprzedaż i powolna agonia. Finał dzięki zaangażowaniu mieszkańców Ryczywołu okazał się szczęśliwy. To ogromny sukces lokalnej społeczności i jestem pewien, że za lat kilka będziemy mogli się cieszyć wspólnie jednym
z najpiękniejszych miejsc w Powiecie Obornickim. Pomimo wielu perturbacji  podziękowanie  kieruję do Wójta Gminy Ryczywół – Jerzego Gacka, który złożył wniosek o dofinansowanie
i zabezpieczył na ten cel środki budżetowe. Przypomnę tylko, że Gmina uzyskała na ten cel ponad 100 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Słowa uznania kieruję  też do  sołtys Magdaleny Swobody i członków Rady Sołeckiej Ryczywołu, którym udało się namówić radnych do wycofania się z zamiaru sprzedaży.
W czerwcu  upłynął  ostateczny  termin wyznaczony przez  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na remont dachu. Najkorzystniejszą ofertę cenową  przedłożyła  firma KOMBUD
z Ryczywołu. Prace postępują i są wykonywane zgodnie z zaleceniami konserwatora. Odsłonięcie części konstrukcyjnych  dachu uwidoczniło skalę degradacji elementów drewnianych – prawdziwym wyzwaniem  dla wykonawcy stała się wymiana belek o długości 12 m. Użyto specjalistycznego dźwigu i operacja zakończyła się sukcesem.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przewiduje się  pokrycie dachu nową dachówką zakładkową tzw. marsylką. Budynek pięknieje każdego dnia, a plany oddania go społeczeństwu  i nadania mu nowej uniwersalnej funkcji wydają się bardzo bliskie.

Tekst i foto: Robert Zimny

P1250665 P1250668 P1250673 P1250713 P1250725 P1250733

Reklamy